Technik PO - Matta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

TECHNIK PO
Technik požiarnej ochrany
ZAVOLAJTE NÁM: +421 918 186 291 od: 8.00 - 16.00 hod.
Vykonávanie činností - Technik požiarnej ochrany
Povinnosti právnickych osôb a podnikajúcich fyzických osôb v zmysle § 4, zákona NR SR 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi: - je povinná:
a) zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonanie preventívnych prehliadok,
b) plnenie opatení na miestach zo zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
c) určovať miesta zo zvýšeným nebezpečnestvom vzniku požiaru
d) zabezpečiť pneni eopatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
e) zabezpečiť pravidelné školenia a overovanie ...
f) atď. ...

   TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

Zabezpečujeme:

a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
c) vykonanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarných hliadok
d) vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
e) určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb
f) organizovanie a vyhodnotenie cvičných požiarných poplachov

DOPLNKOVÁ ČINNOSŤ

a) predaj prenosných hasiacich prístrojov
b) predaj piktogramov (požiarných značiek)
c) predaj protipožiarného zariadenia
d) poradenská činnosť
KONTAKT:
MATTA s.r.o
Poša č.169, 094 21 Poša
Prevádzka:
Poša č.500,Slovensko
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky