Technik PO - Matta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

TECHNIK PO
Technik požiarnej ochrany
ZAVOLAJTE NÁM: +421 918 186 291 od: 8.00 - 16.00 hod.
Vykonávanie činností - Technik požiarnej ochrany
Povinnosti právnickych osôb a podnikajúcich fyzických osôb v zmysle § 4, zákona NR SR 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi: - je povinná:
  • a) zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonanie preventívnych prehliadok,
  • b) plnenie opatení na miestach zo zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • c) určovať miesta zo zvýšeným nebezpečnestvom vzniku požiaru
  • d) zabezpečiť pneni eopatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
  • e) zabezpečiť pravidelné školenia a overovanie ...
  • f) atď. ...

   TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

Zabezpečujeme:

vykonavanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
vykonanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarných hliadok
vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb
organizovanie a vyhodnotenie cvičných požiarných poplachov

DOPLNKOVÁ ČINNOSŤ

predaj prenosných hasiacich prístrojov
predaj piktogramov (požiarných značiek)
predaj protipožiarného zariadenia
poradenská činnosť
KONTAKT:
MATTA s.r.o
Poša č.169, 094 21 Poša
Prevádzka:
Poša č.500,Slovensko
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky