Matta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ZAVOLAJTE NÁM: +421 918 186 291 od: 8.00 - 16.00 hod.
ADOS
TECHNIK BOZP
TECHNIK PO
  • Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti prostredníctvom zdravotnej sestry v domácom prostredí u ľudí so sťaženou mobilitou
  • vykonavanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
UPRATOVACÍ SERVIS
  • Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, realizácia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zhodnotenie rizíkovosti pracovísk, smernice pre používanie nevyhnutných osobných ochranných .....
Deratizácia - Dezinsekcia - Dezinfekcia
  • DERATIZÁCIA - ničenie hlodavcov
  • DEZINFEKCIA - ničenie mikroorganizmov
  • DEZINSEKCIA - ničenie hmyzu


  • pravidelné upratovanie domácností
  • upratovanie kancelárií (periodicita podľa vyprac. harmonogramu upratovania)
  • upratovanie zdravotníckych zariadení a dezinfekcie prostredia
KONTAKT:

MATTA s.r.o
Poša č.169
094 21 Poša
Prevádzka:
Poša č.500
Slovensko
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky