ADOS - Matta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ADOS
Agentúra Domácej Ošetrovateľskej Starostlivosti
ZAVOLAJTE NÁM: +421 907 975 048 od: 8.00 - 16.00 hod.
Domácu ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme na základe odporúčania obvodného , alebo odborného ošetrujúceho lekára.

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí hradí zdravotná poisťovňa pacientom zo zníženou pohyblivosťou (mobilitou), alebo úplnou imobilitou.

Odborné ošetrovanie je zdravotný výkon uskutočňovaný zdravotnou sestrou (podávanie injekcií, infúzií, ošetrovanie rán, preležanín, odbery biologického materiálu a pod.).
• po nemocničnej liečbe,
• chronicky chorým a imobilným, ktorí pre zdravotný stav nemôžu dochádzať do ambulancie,
• pri terminálných štádiách ochorenia,
• pre rizikové skupiny obyvateľstva (onkologickí pacienti, kardiaci, diabetici a pod.)

Zdravotné výkony indikované praktickým lekárom.
• osobnú hygienu chorého (nie je hradené poisťovňou),
• polohovanie chorého, prevencia a liečba preležanín,
• kŕmenie sondou,
• preväzy, ošetrenie rán po operáciách a úrazoch,
• starostlivosť o chorého s permanentným katetrom,
• podávanie klyzmy, cievkovanie,
• prevencia a ošetrenie dekubitov,
• podávanie injekcií,
• ošetrenie a výmena zberného stomického vrecúška,
• odbery biologického materiálu (krv, moč, tampóny, stolica),
• ošetrovateľská rehabilitácia,
• podanie infúzií,
• iné výkony podľa ošetrujúceho lekára

Poskytovanie týchto služieb zabezpečujú kvalifikované sestry príslušnej špecializácie s dlhoročnou praxou na lôžkových oddeleniach nemocníc.


Výkony hradené poisťovňami (zmluvné poisťovne)
KONTAKT:
MATTA s.r.o
Poša č.169, 094 21 Poša
Prevádzka:
Poša č.500,Slovensko
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky