Matta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ZAVOLAJTE NÁM: +421 918 186 291 od: 8.00 - 16.00 hod.
TECHNIK BOZP
  • Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, realizácia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zhodnotenie rizíkovosti pracovísk, smernice pre používanie nevyhnutných osobných ochranných .....
TECHNIK PO
  • vykonavanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
ADOS
  • Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti prostredníctvom zdravotnej sestry v domácom prostredí u ľudí so sťaženou mobilitou
Deratizácia - Dezinsekcia - Dezinfekcia
  • DERATIZÁCIA - ničenie hlodavcov
  • DEZINFEKCIA - ničenie mikroorganizmov
  • DEZINSEKCIA - ničenie hmyzu


Mobilné odberové miesto
KONTAKT:
MATTA s.r.o
Poša č.169, 094 21 Poša
Prevádzka:
Poša č.500,Slovensko
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky