Upratovanie - Matta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

UPRATOVANIE
UPRATOVANIE
ZAVOLAJTE NÁM: +421 918 186 291 od: 8.00 - 16.00 hod.
Firma ponúka svoje služby v oblasti upratovania:

Kancelárske, administratívne priestory a priestory zdravotníckych zariadení:
 • pravidelné upratovanie domácností
 • upratovanie kancelárií (periodicita podľa vypracovaného harmonogramu upratovania)
 • upratovanie zdravotníckych zariadení a dezinfekcie prostredia
 • upratovanie po spoločenských podujatiach
 • umývanie okien, žalúzií a dverí
 • umývanie podláh mopovým dvojverdrovým systémom, prípadne strojové čistenie
 • povrchové ošetrenie podlahových krytín, napr. voskovanie a pod.
 • vysávanie kobercov
 • utieranie prachu, ošetrovanie nábytku
 • vysypávanie košov a výmena vreciek v odpadkových košoch
 • čistenie a dezinfekcia sociálnych a hygienických zariadení
 • umývanie okien, čistenie žalúzií
 • dodávka a dopĺňanie hygienického materiálu
 • dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia

K všetkým uvedeným činnostiam používame overené a schválené čistiace a dezinfekčné prostriedky , kvalitné náradie a pomôcky.

Naše služby ponúkame priemyselným a potravinárskym podnikom, bankám, poisťovniam, hotelom, obchodným spoločnostiam, zdravotníckym zariadeniam, atď. Kontrola kvality je vykonávaná vo frekvenciách optimálnych pre kvalitný výkon služieb a operatívne riešenie každej požiadavky, vrátane služieb a pohotovosti.

Pracovníci našej spoločnosti nemajú záznam v registri trestov, sú pravidelne školení , zdravotne spôsobilí a oboznamovaní s novými postupmi.

Kvalitatívne parametre poskytovaných služieb:
 • školenia personálu k problematike dezinfekcie a používania ekologických čistiacich prostriedkov
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon dezinfekcie
 • overovanie certifikácie všetkých používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov od všetkých dodávateľov
 • monitoring účinnosti čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
 • nasadenie účinného mopového systému, čistiacej techniky a čistiacich automatov
 • spolupráca na permanentnej kontrole zodpovedných pracovníkov odberateľa
 • znalosť priestorov
Prirodzenou podmienkou je rešpektovanie prevádzkových, bezpečnostných a technologických poriadkov odberateľa.


Zdravotníckym zariadeniam vypracujeme plán upratovania a dezinfekcie podľa Nariadenia Vlády SR z 10. mája 2006 o podrobnostiach o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia č. 331/2006 Z.z..
KONTAKT:
MATTA s.r.o
Poša č.169, 094 21 Poša
Prevádzka:
Poša č.500,Slovensko
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky